tran xuan hoa

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

“Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hằng ngày, hằng giờ, trên cả nước chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ…

10 THCS Q.Thanh KH THNVGD thuong xuyen nam hoc 2017-2018