26.3

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY 26/3

Tìm hiểu về ngày Thành lập Đoàn 26/3 Ngày 26/3, ngày Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt nam. Vai…
trong cay 2

TẾT TRỒNG CÂY

Ngày 11 tháng 02 năm 2019 (mồng  7 Tết Kỉ Hợi) Đảng ủy, UBND xã Quảng Thanh phối hợp với trường THCS Quảng Thanh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã…